Súvisiace materiály

Derivácie mocnín s racionálnym exponentom

Lekcia sa skladá z

Derivácia mocninovej funkcie s prirodzeným exponentom

Výpočet derivácie prirodzenej mocniny x

Určenie funkcií, ak sú známe derivácie

Prevrátená hodnota čísla x  a jej derivácia

Derivácia prevrátenej hodnoty x

Znamienko derivácie prevrátenej hodnoty x

Prevrátená hodnota druhej mocniny x a jej derivácia

Derivácia prevrátenej hodnoty druhej mocniny x

Výpočet druhej derivácie prevrátenej hodnoty x

Derivácia celočíselnej mocniny x

Príklady derivácie celočíselnej mocniny x

Výpočet derivácie celočíselnej mocniny x

Výpočet druhých derivácií

Druhá odmocnina x a jej derivácia

Derivácia druhej odmocniny x

Hodnoty derivácie druhej odmocniny x

Derivácia tretej odmocniny x

Derivácia n-tej odmocniny x

Výpočet derivácie n-tej odmocniny x

Výpočet derivácie funkcie

Derivácia ľubovoľnej racionálnej mocniny x

Druhá derivácia ľubovoľnej racionálnej mocniny x

Graf funkcie a rovnica jej derivácie

Výpočet derivácie funkcie v danom bode

Hodnoty derivácie tretej odmocniny x