Súvisiace materiály

Binomický rozvoj

Lekcia sa skladá z

Pascalov trojuholník

Newtonova binomická veta

Binomická veta – cvičenie

Výpočet binomických koeficientov

Úlohy

Výpočty – použitie binomickej vety

Vlastnosti Pascalovho trojuholníka