Materiál patrí do

Fyzikálne zmeny pri zahrievaní a chladení