Súvisiace materiály

Fyzikálne zmeny pri zahrievaní a chladení

Lekcia sa skladá z

Tepelné rozpínanie látok

Vplyv chladenia na objem látok

Vplyv teploty na hustotu látok

Netypické správanie vody