Súvisiace materiály

Zrážky

Lekcia sa skladá z

Newtonova kolíska

Zrážky áut

Pružné a nepružné zrážky

Energia pri pružných zrážkach

Energia pri pružných zrážkach

Balistické kyvadlo

Energia pri nepružných zrážkach

Hybnosť pri pružných zrážkach

Hybnosť pri pružných zrážkach

Hybnosť pri nepružných zrážkach

Hybnosť pri nepružných zrážkach

Biliard

Biliard

Bočné zrážky

Bočné zrážky

Bočné zrážky