Súvisiace materiály

Zrážky

Lekcia sa skladá z

Pružné a nepružné zrážky

Energia pri pružných zrážkach

Energia pri nepružných zrážkach

Hybnosť pri pružných zrážkach

Hybnosť pri nepružných zrážkach

Biliard

Bočné zrážky