Súvisiace materiály

Genetický kód a syntéza proteínov

Lekcia sa skladá z

Génová expresia a rozmanitosť buniek

Génová expresia

Jeden gén – jeden polypeptidový reťazec

Z DNA do peptidu

Jeden gén – jeden polypeptidový reťazec

Genetický kód

Genetický kód mRNA

Genetický kód

Kodón

Gén

Metionín

1 triplet = 1 aminokyselina

Štruktúra RNA

Typy RNA

Štruktúra ribonukleových kyselín

Ribonukleové kyseliny

Transkripcia – iniciácia

Transkripcia – elongácia a terminácia

Priebeh transkripcie

Maturácia mRNA

Replikácia a transkripcia

Účasť RNA na syntéze bielkovín

Stavba a funkcia ribozómov

Aktivácia aminokyselín

Prvky translačného mechanizmu

Translácia – iniciácia, elongácia a terminácia

Priebeh translácie

Modifikácia inzulínu

Posttranslačné modifikácie