Súvisiace materiály

Genetický kód a syntéza proteínov

Lekcia sa skladá z

Gény a bielkoviny

Jeden gén – jeden polypeptidový reťazec

Genetický kód

Štruktúra kyseliny ribonukleovej

Priebeh transkripcie

Maturácia mRNA

Prvky translačného mechanizmu

Priebeh translácie

Posttranslačné modifikácie