Súvisiace materiály

Bielkoviny a nukleové kyseliny

Lekcia sa skladá z

Primárna štruktúra bielkovín

Sekundárna štruktúra bielkovín

Terciárne a kvartérne štruktúry bielkovín

Trojrozmerná štruktúra bielkovín

Vlastnosti bielkovín

Stavebné bloky nukleových kyselín

Dvojzávitnica DNA