Súvisiace materiály

Biotechnológia v minulosti a v súčasnosti

Lekcia sa skladá z

Udalosti, ktoré ovplyvnili rozvoj biotechnológie

Rozvoj biotechnológie v moderných časoch

Začiatky biotechnológie

Kvasenie v biotechnológii

Výroba chleba

Úloha kvasiniek pri výrobe chleba a koláčov

Priemyselná výroba piva

Výroba sójovej omáčky

Fázy priemyselnej výroby piva

Priemyselná výroba piva - fázy a procesy

Procesy prebiehajúce v mikroorganizmoch počas kvasenia

Výroba tvrdých syrov

Fázy výroby tvrdých syrov

Plesňové syry

Vlastnosti SCP

Živočíšne bielkoviny a SCP - porovnanie

Biofermentory

Stavba fermentora

Proces kvasenia

Výroba antibiotík