Súvisiace materiály

Biotechnológia v minulosti a v súčasnosti

Lekcia sa skladá z

Priemyselná výroba piva

Výroba tvrdých syrov

Bielkoviny vyprodukované mikroogranizmami a živočíchmi

Biofermentory