Súvisiace materiály

Pečeň ako homeostatický orgán

Lekcia sa skladá z

Makroskopická stavba pečene

Mikroskopická stavba pečene

Regulačná funkcia pečene

Úloha pečene v metabolizme cukrov

Regulácia koncentrácie plazmovej bielkoviny pečeňou

Močovinový cyklus

Tvorba žlče - vonkajšia sekrečná funkcia pečene