Súvisiace materiály

Klasifikácia organizmov

Lekcia sa skladá z

Živočíchy

Rastliny

Huby

Prokaryoty

Jednobunkové organizmy

Živočíchy: bezstavovce

Exoskelet

Skupiny bezstavovcov

Znaky stavovcov

Hádanie druhu živočícha

Klasifikácia rastlín

Znaky rastlín

Huby, prokaryoty a prvoky

Tri ďalšie ríše

Taxonomický diagram

Prírodovedné múzeum