Súvisiace materiály

Bezstavovce

Lekcia sa skladá z

Druhy bezstavovcov

Vlastnosti bezstavovcov

Bezstavovce

Hubky

Stavba hubiek

Hubky

Vnútorná stavba hubiek

Stavba pŕhlivcov

Pŕhlivce

Vlastnosti hubiek a pŕhlivcov

Stavba ploskule mliečnej

Charakteristické orgánové sústavy ploskavcov

Pôdny hlístovec

Stavba škrkavky – typického hlístovca

Podobnosti a rozdiely medzi ploskavcami a hlístovcami

Parazitické hlístovce

Stavba vírnika

Vírniky

Charakteristické znaky vírnikov

Stavba nervovej sústavy dážďovky

Stavba dážďovky – typického obrúčkavca

Orgány dážďovky

Pohyb obrúčkavcov

Stavba článkonožcov

Charakteristické znaky článkonožcov

Kôrovce

Hmyz

Pavúkovce

Stavba morskej hviezdovky – typického ostnatokožca

Ostnatokožce

Stavba ostnatokožcov

Charakteristický znak ostnatokožcov

Ostnatokožce