Súvisiace materiály

Bezstavovce

Lekcia sa skladá z

Hubky (Porifera) – najjednoduchšie bezstavovce

Pŕhlivce – prvé tkanivové organizmy

Ploskavce

Hlístovce

Vírniky

Článkonožce

Ostnatokožce