Súvisiace materiály

Človek a životné prostredie

Lekcia sa skladá z

Obmedzenia v prispôsobení človeka prírodnému prostrediu

Prežitie človeka v extrémnych podmienkach

Prispôsobenie človeka prostrediu

Reakcia mozgu na zmeny v prostredí

Ako človek závisí od prírodného prostredia

Faktory prostredia, ktoré ovplyvňujú existenciu človeka

Ako človek formuje prírodné prostredie

Využívanie prírodných zdrojov

Rekultivácia pôdy

Príroda v našich ekonomických výpočtoch

Spolupracovať s prírodou alebo pracovať proti nej?

BSE – nepredvídaný vplyv ľudskej činnosti

Zachovávanie prírody ľuďmi

Ochrana prostredia, v ktorom žijeme

Činnosti, ktoré vplývajú na biologickú bezpečnosť človeka

Biologická bezpečnosť človeka

Biologické prostriedky, ktoré sa môžu použiť ako biologické zbrane

Ako človek mení prírodné prostredie

Biologická bezpečnosť