Súvisiace materiály

Človek a životné prostredie

Lekcia sa skladá z

Prispôsobenie človeka prostrediu

Ako človek závisí od prírodného prostredia

Ako človek formuje prírodné prostredie

Spolupracovať s prírodou alebo pracovať proti nej?

Ochrana prostredia, v ktorom žijeme

Biologická bezpečnosť