Súvisiace materiály

Bezpečnosť v chemickom laboratóriu

Lekcia sa skladá z

Žieravé látky

Škodlivé látky

Toxické látky

Výbušné látky

Látky nebezpečné pre životné prostredie

Kódy nebezpečnosti

Značky pre nebezpečné látky

Látka R5/21

Bezpečné zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

Riedenie koncentrovaných kyselín

Látka S17/49

Elektrické zariadenia v chemickom laboratóriu

Elektrické zariadenia v laboratóriu

Porezanie

Popáleniny

Požiar

Prvá pomoc pri nehodách v chemickom laboratóriu