Súvisiace materiály

Bezpečnosť v chemickom laboratóriu

Lekcia sa skladá z

Nebezpečné látky

Označenie nebezpečných látok

Ochranné prostriedky v chemickom laboratóriu

Bezpečná realizácia pokusov

Elektrické zariadenia v laboratóriu

Prvá pomoc pri nehodách v chemickom laboratóriu