Súvisiace materiály

Bernoulliho rovnica

Lekcia sa skladá z

Pohyb tekutiny

Rovnica kontinuity pre nestlačiteľné tekutiny

Rovnica kontinuity

Bernoulliho rovnica pre konštantnú potenciálnu energiu tekutiny

Bernoulliho rovnica

Vztlak a uhol nábehu

Vzťah medzi vztlakom a rýchlosťou

Turbínové stroje, vzdušná turbína

Turbínové stroje, vodná elektráreň

Využitie rovnice kontinuity a Bernoulliho rovnice pri športe