Súvisiace materiály

Bernoulliho rovnica

Lekcia sa skladá z

Pohyb tekutiny

Pohyb tekutiny

Pohyb tekutiny

Rovnica kontinuity pre nestlačiteľné tekutiny

Rovnica kontinuity pre nestlačiteľné tekutiny

Rovnica kontinuity

Rovnica kontinuity

Bernoulliho rovnica pre konštantnú potenciálnu energiu tekutiny

Bernoulliho rovnica pre konštantnú potenciálnu energiu tekutiny

Bernoulliho rovnica

Bernoulliho rovnica

Bernoulliho rovnica

Vztlak a uhol nábehu

Vztlak a uhol nábehu

Vztlak a uhol nábehu

Vzťah medzi vztlakom a rýchlosťou

Vzťah medzi vztlakom a rýchlosťou

Turbínové stroje, vzdušná turbína

Turbínové stroje, vzdušná turbína

Turbínové stroje, vzdušná turbína

Turbínové stroje, vodná elektráreň

Turbínové stroje, vodná elektráreň

Využitie rovnice kontinuity a Bernoulliho rovnice pri športe

Využitie rovnice kontinuity a Bernoulliho rovnice pri športe