Súvisiace materiály

Mutácie

Lekcia sa skladá z

Mutačné varianty

Substitúcia

Chemické modifikácie dusíkatých báz - chemické mutagény

Rádioaktivita - fyzikálny mutagén

Mutácie - príčina nádorov

Inzercie a delécie