Súvisiace materiály

Sily

Lekcia sa skladá z

Sily

Vzájomné pôsobenie

Príťažlivosť a odpudivosť

Ako opíšeme silu?

Grafické znázorňovanie síl

Pôsobisko sily

Kontaktné sily a bezkontaktné sily

Odporová sila prostredia

Sila pružnosti

Elektrické sily

Magnetické sily

Jadrová sila

Druhy síl

Dôsledky pôsobenia síl

Dochádza k účinku alebo nie?

Účinky pôsobenia sily

Silomer

Meranie sily

Vzťah medzi hmotnosťou a tiažovou silou

Hmotnosť a tiažová sila

Gravitačná sila

Grafické znázorňovanie síl

Tlaková sila