Súvisiace materiály

Hliník

Lekcia sa skladá z

Minerály s obsahom hliníka

Hliníkové rudy

Ťažba bauxitu

Ako sa získava hliník?

Vzácny hliník?

Elektrolýza taveniny oxidu hlinitého

Reakcia hliníka v prítomnosti vzduchu

Podlieha hliník korózii?

Letecký priemysel

Automobilový priemysel

Železničný priemysel

Balenie jedla

Moderný stavebný priemysel

Ďalšie

Využitie hliníka

Dural

Recyklácia hliníka

Recyklácia hliníka

Získavanie hliníka z jeho rudy (bauxitu)