Súvisiace materiály

Plávanie telies

Lekcia sa skladá z

Prečo telesá plávajú alebo sa potopia

Prečo telesá plávajú alebo sa potopia

Vztlaková sila a tiaž

Vztlaková sila a tiaž telesa

Plávanie na hladine

Plávanie na hladine

Hĺbka ponorenia

Hĺbka ponorenia

Nerovnorodé telesá

Plávanie nerovnorodých telies

Rovnovážny stav lode na hladine a pod vodou

Stabilita lodí

Rovnovážny stav lode na hladine a pod vodou

Rovnovážny stav lode na hladine a pod vodou

Balón

Balóny

Balóny