Súvisiace materiály

Odpor vzduchu

Lekcia sa skladá z

Odpor vzduchu

Odpor vzduchu

Vzťah medzi odporom vzduchu a rýchlosťou

Vzťah medzi odporom vzduchu a rýchlosťou

Prvé skoky padákom

Vzťah medzi odporom vzduchu a plochou prierezu telesa

Vzťah medzi odporom vzduchu a plochou prierezu telesa

Vzťah medzi odporom prostredia a jeho hustotou

Vzťah medzi odporom prostredia a jeho hustotou

Odpor vzduchu a koeficient odporu

Odpor vzduchu a koeficient odporu

Odpor vzduchu a koeficient odporu

Lietadlo

Vzťah medzi odporom vzduchu a dráhou pohybu

Dráhy lietadla

Balistické krivky

Aproximačná metóda

Vzťah medzi odporom vzduchu a trajektóriou strely, balistické krivky