Súvisiace materiály

Jednobunkovce a riasy

Lekcia sa skladá z

Protista - jednoduché organizmy s jadrom

Červenoočká - Euglenophyta

Nálevníky –  Ciliophora

Panciernatky (Dinophyta)

Hnedé riasy (Phaeophyta) a červené riasy (Rhodophyta)

Rozsievky (Bacillariophyta)

Zelené riasy (Chlorophyta)

Rôzne spôsoby rozmnožovania jednobunkovcov a rias