Súvisiace materiály

Potopená galeóna

Materiál patrí do

Riešenie úloh pomocou goniometrických funkcií