Súvisiace materiály

Mol

Lekcia sa skladá z

Jednotka prepočtu v chémii - mól

Avogadrovo číslo (1)

Látkové množstvo

Avogadrovo číslo (2)

Hmotnostný spektrometer

Vyjadrenie počtu molov pomocou molekulových vzorcov

Vyjadrenie počtu molov pomocou molekulových vzorcov

Výpočet objemu

Hustoty niektorých látok

Reakcia medzi horčíkom a kyslíkom

Empirické a molekulové vzorce

Empirický vzorec