Materiál patrí do

Autotrofná výživa (fotosyntéza)