Materiál patrí do

Nepodmienená - mimovoľná činnosť nervovej sústavy