Súvisiace materiály

Ochrana potravín pred znehodnotením

Lekcia sa skladá z

Pokus Louisa Pasteura

Nebezpečné spóry

Autoklávy

Chemická konzervácia potravín