Súvisiace materiály

Katalyzátory a enzýmy

Lekcia sa skladá z

Heterogénna katalýza

Reakcie prebiehajúce na povrchu tuhého katalyzátora

Homogénna katalýza

Autokatalýza

Enzýmy

Enzýmové reakcie

Mechanizmus enzýmových reakcií

Inhibítory