Súvisiace materiály

Transformátor

Lekcia sa skladá z

Lampa

Lampa

Štruktúra transformátora

Štruktúra transformátora

Štruktúra transformátora

Štruktúra transformátora

Jadro transformátora

Jadro transformátora

Jadro transformátora

Jadro transformátora

Vzťah medzi napätím a počtom závitov na cievke

Vzťah medzi napätím a počtom závitov na cievke

Transformačný pomer

Transformačný pomer

Väčšie napätie, ale menší prúd

Väčšie napätie, ale menší prúd

Väčšie napätie, ale menší prúd

Sústava zapaľovania v aute

Sústava zapaľovania v aute

Sústava zapaľovania v aute