Súvisiace materiály

Transformátor

Lekcia sa skladá z

Lampa

Štruktúra transformátora

Vzťah medzi napätím a počtom závitov na cievke

Transformačný pomer

Väčšie napätie, ale menší prúd

Sústava zapaľovania v aute

Jadro transformátora