Súvisiace materiály

Biochemické procesy fotosyntézy

Lekcia sa skladá z

Chloroplasty - miesta fotosyntézy

Svetelná fáza závisí od svetla

Tmavá fáza nezávisí od svetla

Calvinov cyklus

Tmavá a svetelná fáza - súhrn

Produkty fotosyntézy