Súvisiace materiály

Chemické rovnice

Lekcia sa skladá z

Zápis chemických rovníc

Reaktanty a produkty reakcie

Písanie chemických rovníc s použitím značiek a vzorcov

Stechiometrický index

Stechiometrický koeficient

Ako písať počet molekúl a počet atómov v molekule

Význam chemických vzorcov

Upravovanie chemických rovníc

Upravovanie chemických rovníc

Upravovanie chemických rovníc

Spaľovanie horčíka v prítomnosti kyslíka

Reakcia sodíka s vodou

Ďalšie informácie obsiahnuté v chemických rovniciach

Význam chemických rovníc pre prácu chemika

Výpočet hmotnosti reaktantov použitím chemických rovníc

Výroba oxidu hlinitého