Súvisiace materiály

Chemické rovnice

Lekcia sa skladá z

Písanie chemických rovníc s použitím značiek a vzorcov

Ako písať počet molekúl a počet atómov v molekule

Upravovanie chemických rovníc. 1. časť

Upravovanie chemických rovníc. 2. časť

Ďalšie informácie, ktoré obsahujú chemické rovnice

Výpočet hmotností reaktantov použitím chemických rovníc