Súvisiace materiály

Prvky VII. A skupiny

Lekcia sa skladá z

Výskyt halogénov

Prvky 17. skupiny

Valenčné elektróny

Elektrónová konfigurácia halogénov

Elektrónová konfigurácia

Tvorba aniónov

Atómové a iónové polomery

Atómové a iónové polomery halogénov

Iónové a atómové polomery

Fyzikálne vlastnosti halogénov

Disperzné sily halogénov

Fyzikálne vlastnosti halogénov

Reaktivita halogénov

Chemické vlastnosti halogénov

Substitučné reakcie halogénov