Súvisiace materiály

Prvky VII. A skupiny

Lekcia sa skladá z

Prvky 17. skupiny

Elektrónová konfigurácia

Iónové a atómové polomery

Fyzikálne vlastnosti halogénov

Reaktivita halogénov

Substitučné reakcie halogénov