Súvisiace materiály

Atómové spektrum

Lekcia sa skladá z

Svetlo a elektromagnetické spektrum

Energia elektromagnetického žiarenia

Čiarové spektrum

Bohrov model atómu

Atómové spektrum vodíka