Súvisiace materiály

Spojité a čiarové spektrum

Lekcia sa skladá z

Čo je to svetlo?

Elektromagnetické spektrum

Atómové spektrum vodíka

Atómové spektrá prvkov

Plameňové skúšky