Súvisiace materiály

Mechanické napätie

Lekcia sa skladá z

Rovnováha síl a momentov síl

Sily pôsobiace na most

Rovnováha síl a momentov síl

Stláčanie stavebných prvkov

Sily pôsobiace na pylón mosta

Stláčanie

Závesné mosty

Ťah

Ťah

Odrazový mostík

Krútenie lávky

Šmyk a krútenie

Mechanické napätie lana

Definícia mechanického napätia

Definícia mechanického napätia

Mechanické napätie v tuhých telesách

Mikroskopické zobrazenia mechanických napätí

Mikroskopické zobrazenia mechanických napätí

Deformácia kovu

Zrná kovu

Atómová štruktúra a vlastnosti materiálov