Súvisiace materiály

Štiepenie jadra

Lekcia sa skladá z

Urán

Produkty štiepenia

Energia uvoľnená počas štiepenia

Lavína štiepnych reakcií

Atómová bomba

Reťazová štiepna reakcia

Jadrová elektráreň