Súvisiace materiály

Štiepenie jadra

Lekcia sa skladá z

Ostreľovanie uránu neutrónmi

Urán

Urán

Jadrové štiepenie uránu

Produkty štiepenia

β rozpad

Produkty štiepenia

Energia uvoľnená počas štiepenia

Energia uvoľnená počas štiepenia

Lavína štiepnych reakcií

Lavína štiepnych reakcií

Hustota uránovej gule

Atómová bomba

Atómová bomba

Reťazová štiepna reakcia

Reťazová štiepna reakcia

Jadrová elektráreň

Varný reaktor (BWR)

Tlakový vodný reaktor (PWR)

Rýchly množivý reaktor (FBR)

Vysokoteplotný reaktor (VHTR)

Jadrová elektráreň

Jadrová elektráreň