Súvisiace materiály

Born–Haberov cyklus

Lekcia sa skladá z

Štandardná entalpia vzniku iónových zlúčenín

Štandardná entalpia atomizácie

Ionizačná entalpia a elektrónová afinita

Entalpia tvorby mriežky

Born–Haberov cyklus

Prečo niektoré iónové zlúčeniny neexistujú