Súvisiace materiály

Elektrónová konfigurácia atómu

Lekcia sa skladá z

Poradie zapĺňania vrstiev elektrónmi

Usporiadanie elektrónov v atóme

Modely atómov

Elektrónová konfigurácia atómov niektorých prvkov

Elektrónová konfigurácia atómu síry

Elektrónová konfigurácia atómu vápnika

Elektrónová konfigurácia prvkov

Štruktúra periodickej sústavy prvkov

Štruktúra periodickej sústavy prvkov - skupiny a periódy

Rozdielny spôsob číslovania skupín v periodickej sústave prvkov

Elektrónová konfigurácia atómu prvku a jeho umiestnenie v periodickej sústave prvkov

Číslo periódy a počet elektrónových vrstiev

Elektrónová konfigurácia atómu a jeho umiestnenie v periodickej sústave prvkov

Určenie elektrónovej konfigurácie atómu uhlíka

Lewisove zápisy (bodové nákresy) atómov

Určenie elektrónovej konfigurácie atómu na základe periodickej sústavy prvkov

Lewisové zápisy a elektrónové konfigurácie atómov

Vznik katiónov

Vznik aniónov

Náboje iónov niektorých prvkov

Zmena atómov na ióny

Ióny