Súvisiace materiály

Zlúčeniny

Lekcia sa skladá z

Chemické reakcie v prírode

Príklady chemických reakcií

Výroky o chemických reakciách

Molekuly vybraných zlúčenín

Typická zlúčenina

Výroky o zlúčeninách

Vlastnosti oxidu uhličitého

Výroky o oxide uhličitom

Spaľovanie horčíka

Vzhľad sulfidu meďnatého

Ruda sulfidu meďnatého

Výroky o sulfide meďnatom