Súvisiace materiály

Energetické stavy elektrónu v atóme

Lekcia sa skladá z

Pudingový model atómu

Pudingový model atómu

Rutherfordov pokus

Porovnanie Thomsonovho modelu s Rutherfordovým pokusom

Rutherfordov model atómu

Rutherfordov model atómu

Rutherfordov model atómu

Polomer obežnej dráhy a veľkosť jadra atómu

Predpoklad Nielsa Bohra

Polomer obežnej dráhy

Predpoklad Nielsa Bohra

Stavy atómu

Celková energia elektrónu na obežnej dráhe

Energetické hladiny atómu vodíka

Ionizácia atómu

Energetické hladiny atómu vodíka

Spektrálny rad

Vyžarovanie a pohlcovanie fotónov

Rad

Vyžarovanie a pohlcovanie fotónov

Energetické hladiny v tuhom telese

Energetické hladiny v tuhom telese

Izolant

Polovodič

Vodič

Energetické hladiny v tuhom telese