Súvisiace materiály

Bohrov model atómu

Lekcia sa skladá z

Bohrov model atómu

Bohrov model atómu

Hladiny energie

Určovanie energetických hladín

Energetické hladiny

Excitovaný stav atómu

Základný a excitovaný stav atómu

Prijímanie a uvoľňovanie energie

Vyžarovanie svetla

Vyžarovanie svetla

Vyžarovanie svetla

Spektrálne čiary v atómovom spektre vodíka

Interpretácia atómového spektra vodíka

Proces ionizácie

Premena atómu na ión